Giấy mời dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 01 Hỗ trợ thành lập HTX do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030; tập huấn kiến thức và pháp luật về Hợp tác xã.
Lượt xem: 269
GM-162.pdf
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang