Giấy mời Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr- BCA-MTTW về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới
Lượt xem: 658
GMBCD-18.PDF
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang