Giấy mời dự Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười) HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 397
GM-14-HDND1.pdf
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang