Giấy mời dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 442
GM-150.pdf
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement



image advertisement

anh tin bai
image advertisement










image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang