Giấy mời dự Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 11, tiến độ thực hiện Đề án 06, công tác PCCC và CNCH, tiến độ thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2023.
Lượt xem: 523
GM-155.pdf
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang