Nghị quyết liên tịch số 01.2014 hướng dẫn phối hợp thực hiện quy định pháp luật về HGCS
Lượt xem: 67
3.-Nghi-quyet-lien-tich-so-01.2014-huong-dan-phoi-hop-thuc-hien-quy-dinh-phap-luat-ve-HGCS.pdf
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang