Công văn 3636 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời vướng mắc về tiếp cận pháp luật trong công nhận nông thôn mới.
Lượt xem: 193
Cong-van-3636-cua-Bo-Nong-nghiep-va-PTNT-tra-loi-vuong-mac-ve-tiep-can-phap-luat-trong-cong-nhan-NTM.pdf
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang