UBND huyện Trực Ninh tổ chức họp triển khai công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
Lượt xem: 712

Sáng ngày 06/01/2023, UBND huyện Trực Ninh tổ chức họp triển khai công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí trong các bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đồng chí Thủ trưởng các cơ quan: Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

    Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, UBND huyện Trực Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Xác định “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc”, xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, trong đó chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; kịp thời phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để nhân rộng. Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, có nhiều thành tích và các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.          

    Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, và xây dựng đô thị văn minh.

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc”, toàn đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới; đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ: Xã Trực Nội, xã Trực Tuấn phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới Kiểu mẫu năm 2022; năm 2023 phấn đấu 03 thị trấn (Cổ Lễ, Cát Thành, Ninh Cường) đạt chuẩn đô thị văn minh và 02 xã (Trực Chính, Trực Đại) đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; để đạt các mục tiêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, các đơn vị, các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

    - Tất cả các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ bộ tiêu chí và hướng dẫn của các sở, ngành về tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025; chủ động thực hiện và liên hệ các cơ quan chuyên môn của huyện phụ trách các tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để được hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới;

    - Làm tốt công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, từ đó vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế để tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên;

    - Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng để đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, từ đó nâng cao việc thực hiện giao dịch dịch vụ công trực tuyến;

    - Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức xã phụ trách lĩnh vực văn hóa trong xây dựng thôn, xóm thông minh;

    - Về cảnh quan, môi trường: Thực hiện tốt kế hoạch trồng cây Xuân Quý Mão 2023 và trồng các tuyến đường hoa; duy trì và làm tốt công tác vệ sinh thôn, xóm, xử lý, phân loại rác thải tại nguồn để đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn;

    - Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền pháp luật để người dân hiểu, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần đảm bảo an ninh nông thôn, giữ vững, ổn định Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang