UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.
Lượt xem: 809

Sáng ngày 13/4/2023, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đồng chí lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh phụ trách huyện Trực Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan liên quan: Hạt quản lý đê Trực Ninh, Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Nam Ninh, Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Hải Hậu và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 21/21 xã, thị trấn.

    Năm 2022, mặc dù tình hình thiên tai trên địa bàn huyện diễn biến ở mức độ trung bình nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro. Với tinh thần chủ động, chỉ đạo quyết liệt theo phương châm phòng là chính; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã quán triệt và triển khai nghiêm túc theo sự chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ngay từ đầu năm. Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống thiên tai.

    Tuy vậy, một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai chưa chi tiết, chưa cụ thể, chuẩn bị lực lượng, vật tư còn mang tính hình thức. Lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, thị trấn hoạt động chưa hiệu quả, chưa chủ động theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc phát hiện và xử lý vi phạm đê điều, công trình thủy lợi có nơi còn chậm; công tác tuyên truyền pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai còn hạn chế. Còn tình trạng đổ rác thải, phế thải xây dựng và trồng, cấy hoa màu trên mái đê, cơ đê, xe quá tải trọng đi trên đê.

    Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu; đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận và nhấn mạnh: Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng cho nên phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, lấy phòng là chính.

    Về nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

    - Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ báo cáo số 86/BC-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện và ngay sau hội nghị này, các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện để tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, củng cố lực lượng xung kích, đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng quản lý đê nhân dân, trưởng điếm và xây dựng, phê duyệt phương án phòng chống thiên tai của đơn vị; chủ động rà soát, thống kê vật tư phục vụ công tác PCTT & TKCN: Đảm bảo luôn đầy đủ, sẵn sàng.

    - Các xã, thị trấn chỉ đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xây dựng phương án phòng, chống thiên tai của doanh nghiệp, báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện (qua Phòng NN và PTNT huyện) chậm nhất ngày 10/5/2023; xây dựng kế hoạch huy động vật tư, nhân lực, phương tiện để phục vụ phòng, chống thiên tai đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, công trình thuỷ lợi, đảm bảo phát hiện sớm, kịp thời xử lý các xự cố (nếu có); lấy phòng là chính, đảm bảo giảm nhẹ nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2023, đảm bảo công bằng, khách quan, theo quy định.

    - Hạt quản lý đê Trực Ninh chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Hải Hậu và Phòng Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp đảm bảo an toàn cho người, cây trồng, vật nuôi; tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai cho lượng xung kích, đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng quản lý đê nhân dân, trưởng điếm và các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp (nếu có nhu cầu).

    - Trung tâm Văn hoá- Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, cập nhật đầy đủ, kịp thời những diễn biến thời tiết và chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống thiên tai; làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân và các tổ chức hiểu, thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN.

    - Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị cho cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của huyện đảm bảo đạt các mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao trách nhiệm tham mưu của các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả trong phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác PCTT & TKCN và nâng cao ý thức, nhận thức của Nhân dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác công tác PCTT & TKCN.

    - Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2023 của huyện và tổ chức thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023, đảm bảo công bằng giữa các đơn vị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

    

    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang