Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, UBND xã Trực Thanh, UBND xã Trực Khang giám sát, đánh giá thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Tiểu dự án 1, Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 .
Lượt xem: 323

 

     Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND huyện Trực Ninh về việc thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Tiêu dự án 1, Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; dự án được triển khai tại 06 xã thị thị trấn Trực Chính, Việt Hùng, Trực Thanh, Trực Khang, Trực Đại, Ninh Cường cho 179 hộ đối tượng chính sách (gồm có các hộ nghèo, cận nghèo); thời gian bắt đầu nuôi ngày 30/12/2023.

    Sáng ngày 28/02/2024, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, UBND xã Trực Thanh, UBND xã Trực Khang giám sát, đánh giá thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Tiểu dự án 1, Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trực Ninh.

    Thành phần tham gia giám sát đánh giá gồm các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND xã Trực Thanh, Trực Khang.

    Qua công tác giám sát, đánh giá thực hiện dự án tại 02 xã Trực Thanh, Trực Khang, các hộ chăn nuôi đã được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo, công chức, cán bộ chuyên môn địa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chăm sóc, theo dõi sinh trưởng của đàn gà; đến nay đàn gà sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ sống cao, trọng lượng trung bình của gà hiện được khoảng 1,3 kg/con. Các hộ dân tham gia dự án rất phấn khởi khi tham gia dự án và chia sẻ dự án đã tạo điều kiện phát triển kinh tế phù hợp với công tác chăn nuôi, điều kiện kinh tế của hộ gia đình và rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương có các chế độ chính sách hỗ trợ cho các hộ dân có điều kiện kinh tế khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

    Để công tác chăn nuôi của các hộ tham gia dự án thành công hơn, lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cũng đưa ra một số nhiệm vụ, biện pháp kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, bảo vệ đàn gà cho cán bộ địa phương để hướng dẫn cho các hộ tham gia dự án trong thời gian tới.

Một số hình ảnh công tác giám sát, đánh giá dự án.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Nguồn tin: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Trực Ninh.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang