Lịch công tác tuần từ ngày 13/3-17/3/2023 (Bổ sung sáng ngày 14/3/2022)
Lượt xem: 340
LCT-2.3.3.PDF
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement



image advertisement

anh tin bai
image advertisement










image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang