Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
Lượt xem: 1049
Sáng ngày 16/12/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước huyện 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; thủ trưởng các cơ quan hưởng thụ ngân sách huyện; thủ trưởng các cơ quan: Chi cục thuế khu vực Nam Ninh; Chi cục thống kê, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm y tế. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, công chức tài chính- kế hoạch; Hiệu trưởng, kế toán các trường Tiểu học, THCS.

    Tại hội nghị đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nêu rõ tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện vượt qua mọi khó khăn thực hiện mục tiêu kép vừa triển khai phòng chống dịch, vừa thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản giữ được ổn định và có bước phát triển đạt 13/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trực Ninh lần thứ XXV và kế hoach phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh, huyện triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2022 là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn đạt 8-8,5 % trở lên. Giá trị sản xuất lâm, nông, thủy sản đạt 2.200 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 7.150 tỷ đồng trở lên. Giá trị xuất khẩu đạt 515 triệu USD trở lên. Thu ngân sách trên địa bàn 345.650 triệu đồng trở lên. Cấp đổi giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thuở cho 2.000 hộ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95%, tỷ lệ người dân dùng nước sạch vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 95% trở lên. Tiếp tục thực hiện tiêm phòng Vắc xin Covid-19 cho người dân theo đúng quy định. Thực hiện tích tụ ruộng đất, liên kết phát triển sản phẩm OCOP huyện Trực Ninh. Tập trung thực hiện nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. 

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

    Đồng chí Phạm Quang Thạo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Quang Thạo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

    Phần cuối, đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số nguyên nhân hạn chế của các cấp các ngành, các xã, thị trấn, cần cố gắng, nỗ lực, khắc phục vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang