ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SỸ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!
Lượt xem: 196

Hội nghị công bố kết luận thanh tra tại UBND xã Trực Mỹ

+ Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại UBND xã Trực Mỹ. Qua thanh tra, đã kiến nghị UBND xã Trực Mỹ chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã.

+ Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020 tại UBND xã Trực Mỹ. Qua thanh tra, đã kiến nghị UBND xã Trực Mỹ chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã.Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6