ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SỸ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!
Lượt xem: 201

Hội nghị đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021

Chiều ngày 14/7/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Bant thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Hà Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các ngành, đoàn thể của huyện có liên quan; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức làm công tác xây dựng NTM của 11 xã, thị trấn đăng ký xây dựng NTM nâng cao năm 2021 gồm: TT Cổ Lễ, Phương Định, Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận, Trực Thắng và Trực Cường.


    Theo kết quả rà soát, đánh giá của các ngành; đến nay, 11 xã, thị trấn của huyện Trực Ninh đăng ký xây dựng NTM nâng cao năm 2021 đã đạt chuẩn từ 16-17 tiêu chí NTM nâng cao. Hầu hết các tiêu chí chưa đạt của các địa phương phần lớn nằm trong tiêu chí về trường học, cảnh quan môi trường nông thôn, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ, hoạt động xử lý rác thải thân thiện môi trường, liên kết sản xuất…

    Để sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao năm 2021; các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ công chức phụ trách tiêu chí chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan của huyện để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ căn cứ chứng minh; Chỉ đạo cán bộ công chức chủ động tham quan học hỏi về hồ sơ, thực địa tại các địa phương đã được tỉnh thẩm định vào đầu năm 2021; Tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí, nội dung gặp khó khăn như: trường học, cảnh quan môi trường nông thôn, mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ, hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra kênh mương. Tiếp tục rà soát và có phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí huyện phối hợp với các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ căn cứ chứng minh mức đạt các tiêu chí NTM nâng cao, hoàn thiện mức đạt đối với các tiêu chí gặp khó khăn, vướng  mắc. Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia, chuẩn xanh- sạch - đẹp - an toàn, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương sớm hoàn thiện cơ sở vật chất trường học còn thiếu so với quy định. Phòng Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn các địa phương sớm triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ thành phân vi sinh, vận hành khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung theo quy định làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn.

    Tại Hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo các xã, thị trấn, lãnh đạo các ngành của huyện đánh giá thực trạng, nêu những thuận lợi, khó khăn, biện pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của các đơn vị; do có công việc đột xuất, đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo và ủy quyền cho đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị.

    Phần cuối Hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu thống nhất; đồng chí khẳng định xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đòi hỏi các địa phương, đơn vị phải triển khai một cách quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao, kết hợp với mô hình NTM mới kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các địa phương, các ngành của huyện bám sát các điều kiện hiện hành theo quy định để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, tập trung hoàn thiện hồ sơ căn cứ chứng minh, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2021. Đối với thực địa, quan tâm về hạ tầng Kinh tế - Xã hội, trường học, y tế, rà soát các thiết chế văn hóa, hệ thống đường giao thông các cấp đường, rà soát các vùng để thực hiện mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích thành lập các HTX chuyên ngành. Tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 một các chặt chẽ, tránh xảy ra tình trạng khiếu kiện thắc mắc về công tác này. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cũng lưu ý các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến cảnh quan môi trường nông thôn, thường xuyên phát động vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn phải đúng quy định, quan tâm lắp các hố rác hữu cơ di động hoặc thùng rác hai ngăn, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng, các ngành, đoàn thể phải tích cực vào cuộc tuyên truyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Mặt khác, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, công khai các thủ tục hành chính. Các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các xã, thị trấn, các sở ngành của tỉnh có kế hoạch thẩm định trước các tiêu chí NTM nâng cao để có sự khắc phục kịp thời những tồn tại, tranh thủ các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM, thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo về thực hiện xây dựng NTM nâng cao.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu thống nhất ý kiến về chương trình xây dựng NTM nâng cao tại 11 xã, thị trấn.
 

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực NinhThông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6