ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SỸ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 9 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021
GM90.pdf


Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6