ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SỸ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!
Lượt xem: 725

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chiều ngày 19/7/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; các đồng chí Chủ tịch UBND, công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn.

    Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; UBND huyện Trực Ninh đã tổng hợp về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Theo đó, người sử dụng lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ các chính sách bao gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ các chính sách bao gồm: Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm; chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc. Ngoài ra, hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid -19, cách ly y tế; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và người sử dụng lao động trong huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị mình và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách này; đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện chế độ đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ. Đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các cơ quan, đơn vị. Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường giám sát từ khâu triển khai đến lập danh sách xét duyệt và khâu chi trả đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác và không để lợi dụng trục lợi chính sách đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng lao động và người lao động theo quy định./.

Hình ảnh tại hội nghị.

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.
 

Nguồn tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện Trực Ninh.Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6