ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SỸ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!
Đăng nhập
Tin Mới

Lãnh UBND huyện Trực Ninh

1. Ông: Lưu Văn Dương
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 
2. Ông: Phạm Trọng Duy
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
 
3. Ông: Hà Quang Vinh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện