ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SỸ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!
Đăng nhập
Tin Mới

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể

1. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện:
Chủ tịch: Ông Mai Văn Chiến
Phó Chủ tịch: Ông Cao Xuân Trung
Phó Chủ tịch: Bà Lưu Thị Thanh Nhâm
 
2. Liên đoàn Lao động:
Chủ tịch: Ông Trương Quốc Khánh
 
3. Hội liên hiệp Phụ nữ:
Chủ tịch: Bà Phạm Thị Hương
Phó Chủ tịch: Bà Hoàng Thị Hường
 
4. Hội Cựu Chiến binh:
Chủ tịch: Ông Phạm Văn Độ
Phó Chủ tịch: Lê Xuân Hải
 
5. Hội Nông dân:
Chủ tịch: Ông Phạm Quốc Huy
Phó Chủ tịch: Ông Lương Thành Đạt
 
6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
Bí thư: Bà Nguyễn Thị Thanh