Lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
Lượt xem: 5978

I. Lãnh đạo UBND huyện 

1. Đồng chí Phạm Trọng Duy

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh:12/5/1969

Quê quán: Xã Trực Đạo- Trực Ninh- Nam Đinh

Trú quán: Thị trấn Cổ Lễ- Trực Ninh- Nam Định

Chuyên ngành đào đạo: Đại học Tài chính- KT, Thạc sĩ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

2. Đồng chí Hà Quang Vinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh:08/01/1966

Quê quán: Xã Trực Tuấn - Trực Ninh- Nam Đinh

Chuyên ngành đào đạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp

           3. Đồng chí Nguyễn Quang Thạo

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1982

Chuyên ngành đào tạo: ĐH - Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

II. Thủ trưởng 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

Đồng chí: Nguyễn Xuân Phương- Chánh Văn phòng

Ngày, tháng năm sinh: 07/9/1982

Chuyên ngành đào tạo:

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

         2. Phòng Nội vụ:

Đồng chí: Trần Văn Long- Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1976

Chuyên ngành đào tạo: ĐH chính trị, chuyên ngành Tổ chức, TH.S Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          3. Thanh tra huyện

Đồng chí: Nguyễn Khánh Duy- Chánh thanh tra

Ngày, tháng, năm sinh:30/09/1979

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          4. Phòng Lao động- Thương binh& Xã hội

Đồng chí: Phạm Thanh Hải- Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1969

Chuyên ngành đào tạo: ĐH - Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          5. Phòng Nông nghiệp & PTNT

Đồng chí: Phạm Quang Minh- Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1985

Chuyên ngành đào tạo: ĐH - Thủy văn - Môi trường

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đồng chí: Vũ Mạnh Cường- Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 28/6/1984

Chuyên ngành đào tạo: ĐH - Bảo đảm an toàn đường thủy

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          7. Phòng Tư pháp

Đồng chí: Trần Văn Đỗ - Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh:15/09/1988

Chuyên ngành đào tạo: Đại học - Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          8. Phòng Văn hóa - Thông tin

Đồng chí: Vũ Giao Hưởng- Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh:26/06/1975

Chuyên ngành đào tạo: Đại học sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          9. Phòng Tài nguyên - Môi trường

Đồng chí: Nguyễn Đại Đằng - Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh:

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          10. Phòng Tài chính- Kế hoạch

Đồng chí: Nguyễn Quang Thạo- Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1982

Chuyên ngành đào tạo: ĐH - Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          11. Phòng Y tế

Đồng chí: Đỗ Văn Hiếu- Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 19/9/1974

Chuyên ngành đào tạo: ĐH – Y

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          12. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Đồng chí: Trần Hải Bằng - Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh:

Chuyên ngành đào tạo:

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang