Số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Lượt xem: 104

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

LĨNH VỰC

1

Nguyễn Thị Hằng

0829288070

VP HĐND – UBND huyện

2

Hà Huy Mân

0915303836

Nội vụ

3

Bùi Thị Thu Thủy

0964031368

Tài chính- Kế hoạch

4

Phạm Thị Thúy

0913298308

Kinh tế và Hạ tầng

5

Nguyễn Thế Anh

0916955366

Tài nguyên – Môi trường

6

Vũ Văn Lưu

0919282696

Y tế

7

Ninh Thị Mỹ Hạnh

0974012312

Lao động TB&XH

8

Lưu Thị Thư

0913511290

Lao động TB&XH

9

Phạm Đình Hòe

0948882616

Giáo dục & Đào tạo

10

Nguyễn Quang Thiêm

0912593822

Nông nghiệp PT&NT

11

Bùi Thị Phương Chi

0946396728

Tư pháp

12

Vũ Mạnh Dũng

0977199599

Thanh tra

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang