Số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Lượt xem: 1642

Số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

STT

Đơn vị

Họ và tên người đại diện tiếp nhận

Địa chỉ thư điện tử công vụ

Số điện thoại

1

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Nguyễn Xuân Phương

Nguyenxuanphuong.tnh@namdinh.gov.vn

0943024129

Nguyễn Đức Thiện

Trần Duy Hưng

Trần Đại Thắng

nguyenducthien.tnh@namdinh.gov.vn

 

tranduyhung.tnh@namdinh.gov.vn

 

trandaithang.tnh@nadminh.gov.vn

0912683629   

0912207988

0911975329

2

Phòng Công thương

Vũ Mạnh Cường

vumanhcuong.tnh@namdinh.gov.vn

0915429169

3

Phòng Tư pháp

Trần Văn Đỗ

tranvando.tnh@namdinh.gov.vn

0947139729

4


Phòng Tài chính- Kế hoạch

Nguyễn Quang Thạo

nguyenquangthao.tnh@namdinh.gov.vn

0912111543

5

Phòng Nội vụ

Trần Văn Long

tranvanlong.tnh@namdinh.gov.vn

0915 196126

6

Phòng Lao động&TBXH

Phạm Thanh Hải

phamthanhhai.tnh@namdinh.gov.vn

0912091359

7

Phòng Y tế

Đỗ Văn Hiếu

dovanhieu.tnh@namdinh.gov.vn

0912093266

8

Thanh Tra huyện


Nguyễn Khánh Duy

nguyenkhanhduy.tnh@namdinh.gov.vn
    0942501595

9

Phòng Tài nguyên&MT

Nguyễn Đại Đằng

nguyendaidang.tnh@namdinh.gov.vn

0912108359

10

Phòng Giáo dục-ĐT

Trần Hải Bằng

tranhaibang.tnh@namdinh.gov.vn

0919897259

11

Phòng Nông nghiệp&PTNT

Phạm Quang Minh

phamquangminh.tnh@namdinh.gov.vn


0917840326

12

Phòng Văn hóa-Thông tin

Vũ Giao Hưởng

vugiaohuong.tnh@namdinh.gov.vn

0945830333

13

TT Cổ Lễ

Nguyễn Quang Trình

nguyenquangtrinh.tnh@namdinh.gov.vn

0984957116

14

Trực Chính

Mai Văn Trường

maivantruong.tnh@namdinh.gov.vn

0365509126

15

Trung Đông

Bùi Minh Kỳ

buiminhky.tnh@namdinh.gov.vn

0915192517

16

Phương Định

Nguyễn Minh Khâm

nguyenminhkham.tnh@namdinh.gov.vn

0985390693

17

Liêm Hải

Nguyễn Văn Tuấn

nguyenvantuan.tnh@namdinh.gov.vn

0912025345

18

Việt Hùng

Trần Văn Thưởng

tranvanthuong.tnh@namdinh.gov.vn

0916296676

19

Trực Tuấn

Mai Văn Lịch

maivanlich.tnh@namdinh.gov.vn

0914849471

20

TT Cát Thành

Nguyễn Thành Chung

nguyenthanhchung.tnh@namdinh.gov.vn

0915836006

21

Trực Đạo

Nguyễn Thành Nam

nguyenthanhnam.tnh@namdinh.gov.vn

0915657009

22

Trực Thanh

Nguyễn Văn Thực

nguyenvanthuc.tnh@namdinh.gov.vn

0819836011

23

Trực Nội

Nguyễn Văn Bon

nguyenvanbon.tnh@namdinh.gov.vn

0912836509

24

Trực Hưng

Nguyễn Văn Công

nguyenvancong.tnh@namdinh.gov.vn

0917588745

25

Trực Khang

Trần Văn Oánh

tranvanoanh.tnh@namdinh.gov.vn

0986882970

26

Trực Mỹ

Đoàn Ngọc Nam

doanngocnam.tnh@namdinh.gov.vn

0947060135

27

Trực Thuận

Ngô Văn Nhẫn

ngovannhan.tnh@namdinh.gov.vn

0917438449

28

Trực Thắng

Nguyễn Văn Huy

nguyenvanhuy.tnh@namdinh.gov.vn

0376787657

29

Trực Đại

Phạm Quang Ba

phamquangba.tnh@namdinh.gov.vn

0986898716

30

Trực Thái

Trần Văn Kiên

tranvankien.tnh@namdinh.gov.vn

0912551126

31

Trực Cường

Trần Văn Quyến


tranvanquyen.tnh@namdinh.gov.vn

0986794269

32

TT Ninh Cường

Nguyễn Mạnh Hùng

nguyenmanhhung.tnh@namdinh.gov.vn

0988148330

33

Trực Hùng

Hoàng Văn Đan

hoangvandan.tnh@namdinh.gov.vn

0914569077


Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Hiển thị mật khẩu
  • Mã kiểm tra
  • Quên mật khẩu
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang