Tổng số: 115
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:11/KH-LĐLĐ 01/07/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Liên đoàn Lao động huyện năm 2021
Lượt xem: 27
Tải về 3
Số:10/KH-LĐLĐ 01/07/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong công nhân, viên chức, lao động
Lượt xem: 20
Tải về 2
Số: 21/QĐ - LĐLĐ 01/07/2021 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại Liên đoàn Lao động huyện Trực Ninh
Lượt xem: 39
Tải về 4
Số: 09/KH-LĐLĐ 01/07/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam(28/7/1929-28/7/2021)
Lượt xem: 36
Tải về 7
Số: 08/HD-LĐLĐ 16/06/2021 Hướng dẫn về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho Đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Lượt xem: 31
Tải về 5
Số: 56/QĐ-UBND 14/06/2021 Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng" Cụm công nghiệp liên kết tự quản về an ninh, trật tự thị trấn Cát Thành"
Lượt xem: 29
Tải về 3
Số: 63/QĐ-UBND 06/04/2021 Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng" Cụm doanh nghiệp liên kết tự quản về an ninh, trật tự xã Trực Hùng"
Lượt xem: 28
Tải về 3
Số:01/QĐ-BCĐ 06/04/2021 Quy ước " Khu công nghiệp - cụm doanh nghiệp liến kết tự quản về an ninh, trật tự xã Trực Hùng"
Lượt xem: 25
Tải về 0
Số:01/QĐ-BCĐ 14/06/2021 Quy ước xây dựng" Khu công nghiệp - cụm doanh nghiệp liên kết tự quản về an ninh, trật tự thị trấ Cát Thành"
Lượt xem: 24
Tải về 4
Số: 14/GM - LĐLĐ 08/06/2021 Giấy mời họp giao ban miền 4
Lượt xem: 47
Tải về 7
12345678910...