Tổng số: 122
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 51/LĐLĐ 10/09/2021 V/v sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 16/6/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên , hội viên NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 23
Tải về 13
Số: 53/LĐLĐ 16/09/2021 V/v Chăm lo cho con CNVCLĐ dịp Tết Trung thu năm 2021
Lượt xem: 45
Tải về 21
Số: 52/LĐLĐ 10/09/2021 V/v triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022
Lượt xem: 29
Tải về 14
Số:50/LĐLĐ 07/09/2021 V/v giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Công sản sản Việt Nam
Lượt xem: 29
Tải về 12
41/LĐLĐ 12/08/2021 V/v hỗ trợ giúp đỡ nông dân tỉnh Quảng Ngãi tiêu thụ tỏi Lý Sơn
Lượt xem: 41
Tải về 20
40/LĐLD 12/08/2021 V/v triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong cá cấp Công đoàn
Lượt xem: 42
Tải về 13
Số: 39/LĐLĐ 11/08/2021 Về việc vận động ủng hộ xây dựng quỹ Nhà ở" Mái ấm công đoàn" đợt 2 giai đoạn 2021-2023
Lượt xem: 22
Tải về 12
Số:11/KH-LĐLĐ 01/07/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Liên đoàn Lao động huyện năm 2021
Lượt xem: 43
Tải về 8
Số:10/KH-LĐLĐ 01/07/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong công nhân, viên chức, lao động
Lượt xem: 32
Tải về 6
Số: 21/QĐ - LĐLĐ 01/07/2021 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại Liên đoàn Lao động huyện Trực Ninh
Lượt xem: 47
Tải về 10
12345678910...