Tổng số: 104
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 02/TB-BTV 15/10/2021 Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 35
Tải về 26
Số:08/KH-BTV 04/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới.
Lượt xem: 28
Tải về 8
Số: 07/KH-BTV 27/09/2021 Kế hoạch phát động phụ nữ Trực Ninh hưởng ứng Chương trình" Triệu phần quà san sẻ yêu thương" giúp phụ nữ, trẻ em vượt khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai
Lượt xem: 75
Tải về 108
Số: 34/CV-BTV 27/09/2021 V/v thi tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam
Lượt xem: 27
Tải về 10
Số 02/HD-BTV 10/09/2021 Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền sắp xếp, sát nhập thôn (xóm), tổ dân phố và kiện toàn chi hội sau khi sáp nhập trên địa bàn huyện Trực Ninh, giai đoạn 2021 - 2022
Lượt xem: 86
Tải về 58
Số: 33/CV-BTV 06/09/2021 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19
Lượt xem: 60
Tải về 30
Số: 32/CV - BTV 09/08/2021 "V/v triển khai Cuộc thi Tìm hiểu chỉ thị số 40-CT-TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách xã hội"
Lượt xem: 27
Tải về 15
Số:06/KH-BTV 09/08/2021 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phụ nữ Trực Ninh chung tay phòng, chống dịch Covid19
Lượt xem: 45
Tải về 12
Số:30/CV-BTV 12/07/2021 V/v triển khai tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021
Lượt xem: 54
Tải về 14
Số 05/KH-BTV 14/07/2021 Kế hoạch phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 47
Tải về 11
12345678910...