Tổng số: 115
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 19/KH-BVĐ 11/10/2021 Kế hoạch tổ chức tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021
Lượt xem: 32
Tải về 34
Số: 18/HD-MT-BTT 07/10/2021 Hướng dẫn tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2021
Lượt xem: 22
Tải về 47
Số: 18/KH-MT-BTT 04/10/2021 Kế hoạch tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 30/9/2021- 15/11/2021
Lượt xem: 44
Tải về 80
Số: 53/BC-MTTQ-BTT 15/09/2021 Báo cáo kết quả vận động ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 92
Tải về 83
Số: 17/HD-MT-BTT 17/08/2021 Hướng dẫn về phối hợp giám sát thức hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 51
Tải về 78
Số: 17/KH-MT-BTT 13/08/2021 Kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong huyện năm 2021
Lượt xem: 72
Tải về 62
Số: 16/KH-MT-BTT 04/08/2021 Kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ các cấp huyện Trực Ninh năm 2021
Lượt xem: 47
Tải về 92
Số: 41 26/07/2021 "V/v tăng cường tuyên truyền , vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid19"
Lượt xem: 78
Tải về 45
Số: 25/GM-MT 23/07/2021 Giây mời
Lượt xem: 44
Tải về 30
Số: 40/CV - MTTQ 08/07/2021 " V/v tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện "
Lượt xem: 57
Tải về 45
12345678910...