Tổng số: 108
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 41 26/07/2021 "V/v tăng cường tuyên truyền , vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid19"
Lượt xem: 59
Tải về 36
Số: 25/GM-MT 23/07/2021 Giây mời
Lượt xem: 33
Tải về 26
Số: 40/CV - MTTQ 08/07/2021 " V/v tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện "
Lượt xem: 45
Tải về 45
Số:15/KH-MT-BTT 03/06/2021 Kế hoạch hưởng ứng Lời kêu gọi" Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Lượt xem: 120
Tải về 63
Số: 16/HD-MT-BTT 10/05/2021 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 và mùa An cư Kiết hạ năm 2021
Lượt xem: 63
Tải về 27
Số 38/CV-MT-BTT 07/05/2021 Công văn về việc làm thủ tục đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc năm 2021
Lượt xem: 43
Tải về 31
Số 39/CV-MT-BTT 10/05/2021 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 62
Tải về 20
Số: 15/HD-MTTQ-BTT 07/05/2021 Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 45
Tải về 21
Số 14/KH-MT-BTT 23/04/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 37
Tải về 6
số: 14/KH-MT-BTT 25/02/2021 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021-2026
Lượt xem: 41
Tải về 7
12345678910...