Tổng số: 3239
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1821/BHXH-PQLT 30/07/2021 V/v hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022
Lượt xem: 32
Tải về 16
1932 /SNN-CCTL 30/07/2021 V/v khai thác, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên ta
Lượt xem: 10
Tải về 4
1314/SYT-NVY 30/07/2021 Vv thực hiện xét nghiệm có thu phí đối với người dân từ vùng dịch trở về địa phương
Lượt xem: 23
Tải về 8
190/BC-SLĐTBXH 23/07/2021 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 32
Tải về 24
412/UBND-VP7 21/07/2021 V/v tạo điều kiện cho lao động ngoại tỉnh vào làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN của tỉnh
Lượt xem: 35
Tải về 18
39/NQ-HĐND 17/07/2021 Nghị quyết Về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Lượt xem: 55
Tải về 10
37/NQ-HĐND 17/07/2021 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh nguồn vốn các dự án đầu tư công
Lượt xem: 23
Tải về 12
36/NQ-HĐND 17/07/2021 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư công
Lượt xem: 30
Tải về 16
35/NQ-HĐND 17/07/2021 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh dự án, mục tiêu, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án Di dân khẩn cấp vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ, xã Phương Định, huyện Trực Ninh
Lượt xem: 25
Tải về 15
32/NQ-HĐND 17/07/2021 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh tên, phạm vi, quy mô, nguồn vốn đầu tư, địa điểm xây dựng dự án Xây dựng Tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê hữu sông Đào đến Quốc lộ 21B
Lượt xem: 25
Tải về 8
12345678910...