Tổng số: 73
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
62/SY-UBND 21/05/2021 V/v tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 77
Tải về 13
21/NQ-CP 26/02/2021 Nghị định số 21 ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin COVID-19
Lượt xem: 53
Tải về 11
03/2021/QD-TTg 25/01/2021 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của TTCP về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Lượt xem: 73
Tải về 17
TL 19/06/2019 Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; nhiệm vụ trong thời gian tới
Lượt xem: 207
Tải về 32
12867/BTC-ĐT 26/09/2017 V/v thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ
Lượt xem: 212
Tải về 9
8601/VPCP-CN 15/08/2017 V/v sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng
Lượt xem: 191
Tải về 10
1138/HD-UBTVQH13 09/06/2016 Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Lượt xem: 264
Tải về 20
278/VPHĐBCQG-PL 16/04/2016 V/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
Lượt xem: 175
Tải về 13
558/QĐ-TTg 05/04/2016 Quyết định về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 191
Tải về 6
02/CT-TTg 25/01/2016 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Lượt xem: 175
Tải về 5
12345678