Tổng số: 4909
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
140/TB-UBND 04/08/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP
Lượt xem: 10
Tải về 8
462/UBND-TNMT 04/08/2021 V/v tổng hợp danh mục các công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình Hội đồng thẩm định tỉnh thông qua
Lượt xem: 28
Tải về 13
267-TB/TU 30/07/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
Lượt xem: 24
Tải về 14
460/UBND-NV 03/08/2021 V/v xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức hành chính
Lượt xem: 72
Tải về 38
52/KH-UBND 03/08/2021 Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Trực Ninh
Lượt xem: 21
Tải về 8
267-TB/TU 30/07/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
Lượt xem: 36
Tải về 25
3133/QĐ-UBND 02/08/2021 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch công tác thanh tra năm 2021
Lượt xem: 25
Tải về 19
144/BC-UBND 28/07/2021 Báo cáo quyết toán ngân sách huyện Trực Ninh năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 35
Tải về 13
143/BC-UBND 28/07/2021 Báo cáo Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025
Lượt xem: 23
Tải về 28
147/BC-UBND 29/07/2021 Báo cáo công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 8
Tải về 5
12345678910...