Tổng số: 5037
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4572/QĐ-UBND 20/10/2021 Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch làm thuỷ lợi đông xuân năm 2021-2022
Lượt xem: 5
Tải về 2
4571/QĐ-UBND 20/10/2021 Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch làm thuỷ lợi đông xuân năm 2021-2022
Lượt xem: 2
Tải về 1
259/TB-UBND 20/10/2021 Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Ninh Cường và Khu dân cư tập trung xã Trực Đại
Lượt xem: 20
Tải về 4
73/KH-UBND 19/10/2021 Cải cách hành chính nhà nước huyện Trực Ninh,Giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 30
Tải về 9
261/BC-UBND 18/10/2021 Tình hình kinh tế-xã hội trong tuần;nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới(từ ngày 16/10÷ 22/10/2021)
Lượt xem: 42
Tải về 18
663/UBND-VP 18/10/2021 Về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
Lượt xem: 81
Tải về 44
49/UBND 18/10/2021 Kế hoạch cấp Vắc xin phòng Covid-19 công ty doanh nghiệp (phê duyệt ngày 18/10/2021)
Lượt xem: 102
Tải về 55
652/UBND-CA 14/10/2021 V/v thực hiện Luật Cư trú năm 2020 và tiếp tục chỉ đạo cấp CCCD gắn chíp điện tử
Lượt xem: 79
Tải về 28
650/UBND-VHTT 14/10/2021 V/v tổ chức Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ năm 2021
Lượt xem: 131
Tải về 51
72/KH-UBND 14/10/2021 Kê hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề dưới 3 tháng.
Lượt xem: 56
Tải về 23
12345678910...