Thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc phòng Nội vụ huyện Trực Ninh.
Lượt xem: 271

- Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trực Ninh

Ngày 18/6/2021, Thanh tra huyện đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 03/QĐ-TTr ngày 15/6/2021 do Chánh Thanh tra huyện ban hành, thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc phòng Nội vụ huyện Trực Ninh.

Đoàn Thanh tra do ông Lưu Xuân Du- Thanh tra viên làm Trưởng đoàn.

- Hội nghị công bố Kết luận thanh tra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trực Ninh

Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận thanh việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc phòng Nội vụ huyện Trực Ninh. Qua thanh tra đã kiến nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang