Thanh tra công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn huyện Trực Ninh
Lượt xem: 206

    - Hội nghị công bố Quyết định thanh tra:

         Ngày 09/6/2022, Thanh tra huyện đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-TTr ngày 02/6/2022 do Chánh Thanh tra huyện ban hành, thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại 04 đơn vị, gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT, xã Trực Nội, xã Trung Đông, xã Việt Hùng

         Đoàn Thanh tra do bà Vũ Thị Hồng Thanh - Thanh tra viên làm Trưởng đoàn.

    - Hội nghị công bố Kết luận thanh tra:

    Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại 04 đơn vị, gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT, xã Trực Nội, xã Trung Đông, xã Việt Hùng. Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang