Hội nghị công bố kết luận thanh tra tại UBND xã Trực Mỹ
Lượt xem: 295

+ Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại UBND xã Trực Mỹ. Qua thanh tra, đã kiến nghị UBND xã Trực Mỹ chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã.

+ Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020 tại UBND xã Trực Mỹ. Qua thanh tra, đã kiến nghị UBND xã Trực Mỹ chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã.

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang