Quyết định về việc phân bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Trực Ninh
Lượt xem: 445
Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%202020.PDF
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang