Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022; dự toán thu, chi NSNN năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 2224
BC 370.PDF
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang