Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn gian đoạn năm 2021 -2025 huyện Trực Ninh
Lượt xem: 3076
370BCUBND.PDF
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang