8. Phòng Nông nghiệp & PTNT
Lượt xem: 216
Đồng chí: Phạm Quang Minh
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: phamquangminh.tnh@namdinh.gov.vn
 
Đồng chí: Lưu Thị Cẩm Vân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: luuthicamvan.tnh@namdinh.gov.vn
 
Đồng chí: Vũ Hoàng Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: vuhoangdung.tnh@namdinh.gov.vn
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang