4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lượt xem: 1239
Đồng chí: Nguyễn Quang Thạo
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: nguyenquangthao.tnh@namdinh.gov.vn
 
Đồng chí: Đỗ Thị Yến
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: dothiyen.tnh@namdinh.gov.vn
 
Đồng chí: Vũ Sơn Hải
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: vusonhai.tnh@namdinh.gov.vn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang