3. Phòng Y tế
Lượt xem: 944
Đồng chí: Đỗ Văn Hiếu
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: dovanhieu.tnh@namdinh.gov.vn
 
Đồng chí: Hoàng Trung Văn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: hoangtrungvan.tnh@namdinh.gov.vn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang