2. Phòng Giáo dục & Đào tạo
Lượt xem: 424
Đồng chí: Trần Hải Bằng
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: tranhaibang.tnh@namdinh.gov.vn
 
Đồng chí: Vũ Thị Thanh Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: vuthithanhha.tnh@namdinh.gov.vn
 
Đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: nguyenhongson.tnh@namdinh.gov.vn
 
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang