11. Phòng Tư pháp
Lượt xem: 488
Đồng chí: Trần Văn Đỗ
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: tranvando.tnh@namdinh.gov.vn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement



image advertisement

image advertisement

image advertisement










Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang