10. Phòng Nội vụ
Lượt xem: 1852
1. Đồng chí: Trần Văn Long
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: tranvanlong.tnh@namdinh.gov.vn
 
2. Đồng chí: Đỗ Kiên Cường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: dokiencuong.tnh@namdinh.gov.vn
 
3. Đồng chí: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: nguyenthiha.tnh@namdinh.gov.vn
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang