1. Văn phòng HĐND và UBND
Lượt xem: 2095
1. Đồng chí: Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện
Email:nguyenxuanphuong.tnh@namdinh.gov.vn
 
2. Đồng chí: Trần Đại Thắng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện
Email: trandaithang.tnh@namdinh.gov.vn
 
3. Đồng chí: Trần Duy Hưng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện
Email: tranduyhung.tnh@namdinh.gov.vn
 
4. Đồng chí: Nguyễn Đức Thiện
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện
Email: nguyenducthien.tnh@namdinh.gov.vn
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang