Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
334/UBND-TCKH 12/08/2019 V/v lập báo cáo tài chính nhà nước
Lượt xem: 202
Tải về 47
2876/STC-HCSN 18/12/2018 Công văn về việc bổ sung, đính chính nội dung hướng dẫn công tác tài chính sáp nhập, hợp nhất, giải thể các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Văn bản số 1578/HD-STC ngày 27/7/2018 và Văn bản số 1911/HD-STC ngày 10/9/2019 của Sở Tài chính
Lượt xem: 237
Tải về 39
2848/QĐ-STC 14/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019
Lượt xem: 276
Tải về 64
2816/QĐ-UBND 07/08/2018 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước huyện Trực Ninh năm 2017
Lượt xem: 190
Tải về 32
162/UBND-TCKH 21/05/2018 V/v thực hiện công khai ngân sách các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 198
Tải về 54
397/UBND-TCKH 21/12/2017 V/v tập huấn chế độ kế toán
Lượt xem: 168
Tải về 47
1833/STC-NSX 04/10/2016 V/v hướng dẫn sử dụng vốn hỗ trợ xây dựng NTM từ ngân sách tỉnh năm 2016
Lượt xem: 166
Tải về 4
280/UBND-TCKH 15/09/2016 Công văn v/v kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn
Lượt xem: 161
Tải về 6
55/UBND-TCKH 16/03/2016 Công văn: V/v thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016
Lượt xem: 161
Tải về 4
345/UBND-TCKH 04/11/2015 Công văn: V/v tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính NS,đầu tư XDCB và quản lý đất đai cho cán bộ xã
Lượt xem: 78
Tải về 3
12
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang