Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:5/CTr-MT-BTT 26/01/2021 Chương trình giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ huyện Trực Ninh
Lượt xem: 86
Tải về 52
Số: 03/CTr-MT-BTT 10/02/2020 Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2020 của Ủy ban MTTQ huyện Trực Ninh
Lượt xem: 113
Tải về 33
Chương trình công tác 27/11/2019 Chương trình công tác năm 2020
Lượt xem: 241
Tải về 80
Số: 05-CTr/HNDH 04/11/2019 Chương trình hành động
Lượt xem: 128
Tải về 53
Số: 04-CTr/HNDH 04/11/2019 Chuong trình công tác trọng tâm năm 2020 của Hội Nông dân huyện
Lượt xem: 165
Tải về 50
73/CTr-CCB 25/09/2018 Chương trình công tác quý IV năm 2018
Lượt xem: 181
Tải về 54
01-CTr/HNDH 27/04/2018 Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Trực Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2013
Lượt xem: 231
Tải về 3
34/BC-CCB 27/04/2018 Báo cáo kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
Lượt xem: 140
Tải về 45
05/CTr-CCB 08/01/2018 Chương trình Công tác trọng tâm năm 2018
Lượt xem: 154
Tải về 47
04/CTr-UBND 16/03/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH11 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 173
Tải về 0
12
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang