Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 32-TT/ĐTN 30/06/2020 "V/v giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học"
Lượt xem: 85
Tải về 4
15/2015/TT-BYT 26/06/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện khám bênh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS
Lượt xem: 79
Tải về 1
09/2015/TT-BGDĐT 14/05/2015 Thông tư sửa đổ,bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi,bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo
Lượt xem: 79
Tải về 0
84/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Thông tư quy định về việc tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
Lượt xem: 89
Tải về 0
75/2014/TT-BGTVT 19/12/2014 Thông tư quy định về đăng ký phương tiện đường thủy nội địa
Lượt xem: 74
Tải về 0
67/2014/TT-BGTVT 13/11/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Lượt xem: 80
Tải về 0
08/2014/TT-BNV 19/09/2014 Thông tư quy định về Ban Công tác ngời cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Lượt xem: 75
Tải về 0
05/2014/TT-BVHTTDL 30/05/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm VH-TT xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa-khu thể thao môn
Lượt xem: 567
Tải về 0
13/2014/TT-NHNN 18/04/2014 Thông tư hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm tổn thất trong nông nghiệp
Lượt xem: 86
Tải về 0
17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Lượt xem: 85
Tải về 1
1234567
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang