Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13-HD/BTGHU 29/09/2021 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Lượt xem: 31
Tải về 34
12-HD/BTGHU 27/09/2021 Hướng dẫn tuyên truyền quý IV năm 2021
Lượt xem: 21
Tải về 15
58-CV/BTGHU 21/09/2021 V/v gửi tài liệu hỏi - đáp việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 60
Tải về 87
11-HD/BTGHU 17/09/2021 Hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), TDP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 47
Tải về 60
10-HD/BTGHU 12/08/2021 Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 22
Tải về 45
09-HD/BTGHU 09/08/2021 Hướng dẫn tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Lượt xem: 33
Tải về 32
01-KH/BTGHU 04/08/2021 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
Lượt xem: 49
Tải về 35
50-CV/BTGHU 22/07/2021 V/v sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII)
Lượt xem: 36
Tải về 45
49-CV/BTGHU 21/07/2021 V/v gửi đề cương tuyên truyền
Lượt xem: 50
Tải về 48
07/CV-TTBDCT 05/07/2021 V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II/2021
Lượt xem: 65
Tải về 39
08-HD/BTGHU 02/07/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2021
Lượt xem: 52
Tải về 38
05/CV-TTBDCT 21/06/2021 V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2021
Lượt xem: 87
Tải về 39
45-CV/BTGHU 10/05/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COvid-19
Lượt xem: 63
Tải về 40
44-CV/BTGHU 05/05/2021 V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021
Lượt xem: 64
Tải về 18
07-HD/BTGHU 22/04/2021 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 71
Tải về 55
41-CV/BTGHU 15/04/2021 V/v tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 97
Tải về 158
39-CV/BTGHU 05/04/2021 V/v nhận tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 73
Tải về 59
06-HD/BTGHU 29/03/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2021
Lượt xem: 77
Tải về 84
38-CV/BTGHU 23/03/2021 V/v sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm
Lượt xem: 93
Tải về 45
02/CV-TTBDCT 01/03/2021 V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2021
Lượt xem: 85
Tải về 37
12345