Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01-KH/BTGHU 04/08/2021 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
Lượt xem: 5
Tải về 1
50-CV/BTGHU 22/07/2021 V/v sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII)
Lượt xem: 15
Tải về 32
49-CV/BTGHU 21/07/2021 V/v gửi đề cương tuyên truyền
Lượt xem: 26
Tải về 41
07/CV-TTBDCT 05/07/2021 V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II/2021
Lượt xem: 49
Tải về 38
08-HD/BTGHU 02/07/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2021
Lượt xem: 33
Tải về 33
05/CV-TTBDCT 21/06/2021 V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2021
Lượt xem: 76
Tải về 39
45-CV/BTGHU 10/05/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COvid-19
Lượt xem: 53
Tải về 36
44-CV/BTGHU 05/05/2021 V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021
Lượt xem: 49
Tải về 18
07-HD/BTGHU 22/04/2021 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 64
Tải về 55
41-CV/BTGHU 15/04/2021 V/v tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 86
Tải về 158
39-CV/BTGHU 05/04/2021 V/v nhận tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 68
Tải về 59
06-HD/BTGHU 29/03/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2021
Lượt xem: 68
Tải về 83
38-CV/BTGHU 23/03/2021 V/v sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm
Lượt xem: 87
Tải về 45
02/CV-TTBDCT 01/03/2021 V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2021
Lượt xem: 77
Tải về 37
03/CV-TTBDCT 01/03/2021 V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2021
Lượt xem: 57
Tải về 28
34-CV/BTGHU 25/02/2021 Công văn về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lượt xem: 65
Tải về 17
33-CV/BTGHU 22/02/2021 V/v sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm
Lượt xem: 54
Tải về 31
32-CV/BTGHU 18/02/2021 Về việc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Lượt xem: 82
Tải về 67
27-CV/BTGHU 20/01/2021 V/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 67
Tải về 36
28-CV/BTGHU 20/01/2021 Sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước
Lượt xem: 70
Tải về 20
1234