Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06-TB/UBKTHU 07/10/2021 Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 82
Tải về 74
39-CV/UBKT 13/09/2021 V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
Lượt xem: 81
Tải về 128
28-CV/UBKTHU 28/05/2021 V/v tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng
Lượt xem: 71
Tải về 63
23-CV/UBKTHU 22/04/2021 V/v báo cáo tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 109
Tải về 91
01-CV/UBKTHU 15/01/2021 V/v giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của UBKT Trung ương)
Lượt xem: 123
Tải về 75
32-QĐ/UBKTHU 11/11/2020 Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Lượt xem: 167
Tải về 164
359-QĐ/UBKTTW 05/10/2020 Quyết định ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng"
Lượt xem: 211
Tải về 240
684-QĐ/UBKTTW 05/10/2020 Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Trung ương
Lượt xem: 146
Tải về 106
51-CV/UBKTHU 13/07/2020 Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng"
Lượt xem: 126
Tải về 111
40-CV/UBKTHU 06/12/2019 Mời dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
Lượt xem: 157
Tải về 45
32-CV/UBKTHU 02/10/2019 Vv đăng ký mua Sổ tay Tạp chí Kiểm tra 2020 chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 166
Tải về 60
26-CV/UBKTHU 19/07/2019 Mời dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019
Lượt xem: 170
Tải về 58
22-CV/UBKTHU 03/05/2019 Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
Lượt xem: 220
Tải về 159
02-UBKTHU 15/01/2019 Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (7h30' ngày 25/01/2019)
Lượt xem: 225
Tải về 70
06-UBKTTW 18/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
Lượt xem: 218
Tải về 83
34-CV/UBKTHU 25/10/2018 V/v báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018
Lượt xem: 325
Tải về 190
30-CV/UBKTHU 03/10/2018 Mời dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)
Lượt xem: 185
Tải về 97
01-QĐi/UBKTHU 25/09/2018 Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Lượt xem: 225
Tải về 89
24-CV/UBKTHU 28/08/2018 Đăng ký mua tài liệu
Lượt xem: 191
Tải về 52
01-KH/UBKTHU 08/06/2018 Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)
Lượt xem: 167
Tải về 67