Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/QĐ-TTHĐND 07/03/2022 Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện
Lượt xem: 57
Tải về
05/NQ-HĐND 12/07/2017 Về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 188
Tải về
04/NQ-HĐND 12/07/2017 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Trực Ninh năm 2016
Lượt xem: 189
Tải về
03/NQ-HĐND 12/07/2017 Về việc đổi tên Văn phòng UBND huyện Trực Ninh thành Văn phòng HĐND-UBND huyện Trực Ninh
Lượt xem: 220
Tải về
02/NQ-HĐND 12/07/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện khóa XVII,nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 170
Tải về
05/TB-HĐND 15/06/2017 Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 130
Tải về
02/KH-HĐND 13/06/2017 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND huyện
Lượt xem: 127
Tải về
04/TB-HĐND 02/06/2017 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 133
Tải về
01/KH-HĐND 12/05/2017 Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Việc " Lập thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa năm 2016 và tiến độ thực hiện đến quý I năm 2017" tại các đơn vị trên địa bàn huyện
Lượt xem: 109
Tải về
04/QĐ-HĐND 12/05/2017 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Việc" Lập, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa năm 2016 và tiến độ thực hiện đến quý I năm 2017" tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
Lượt xem: 106
Tải về
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang