Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/HD-SXD 08/01/2018 Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, mã số QCVN 16:2017/BXD về "Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng",Ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng
Lượt xem: 211
Tải về
635/SXD-CCGĐXD 20/07/2017 V/v thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lượt xem: 118
Tải về
872/SXD-CCGĐXD 07/10/2016 Công văn v/v thực hiện Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 123
Tải về
622/SXD-QLN&TTBĐS 03/08/2016 Công văn về việc hỗ trợ theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 129
Tải về
619/SXD-CCGĐXD 03/08/2016 Công văn v/v phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng
Lượt xem: 108
Tải về
530/SXD-KT&VLXD 19/07/2016 Công văn v/v triển khai thực hiện Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng
Lượt xem: 111
Tải về
493/SXD-QLHĐXD 24/06/2016 Hướng dẫn thực hiện xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng
Lượt xem: 109
Tải về
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang