Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/VP-TH 09/04/2019 V/v gửi Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Lượt xem: 125
Tải về
01/NQ-TTHĐND 18/01/2017 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 176
Tải về
39/NQ-TTHĐND 29/12/2016 Nghị quyết chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND
Lượt xem: 166
Tải về
35/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
Lượt xem: 102
Tải về
34/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
Lượt xem: 149
Tải về
32/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Đinh
Lượt xem: 232
Tải về
31/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án không thuộc diện thu hồi đất nhưng chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 274
Tải về
30/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 182
Tải về
29/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2017
Lượt xem: 144
Tải về
28/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
Lượt xem: 148
Tải về
12345
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang