Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
399/SKHCN-TĐC 09/07/2012 V/v hường dẫn thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/5/2012 về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 117
Tải về
276/TB-SKHCN 02/05/2013 Thông báo : Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013
Lượt xem: 125
Tải về
286/SKHCN-QLCHN 06/05/2013 Công văn : V/v đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014-2015
Lượt xem: 116
Tải về
127/SKHCN-QLKH 11/03/2014 Công văn: V/v hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN kế hoạch năm 2015
Lượt xem: 110
Tải về
482/TB-SKHCN 18/07/2014 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ Sở KH&CN Nam Định
Lượt xem: 119
Tải về
641/SKHCN-QLCHN 15/09/2014 Công văn: V/v tập hợp báo cáo sáng kiến để tham gia xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh năm 2014
Lượt xem: 108
Tải về
786/SKHCN-QLKH&CNCS 03/11/2014 Công văn: V/v triển khai hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện
Lượt xem: 104
Tải về
Số: 884/SKHCN-QLKH&CNCS 15/12/2014 Công văn: V/v thực hiện kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Lượt xem: 113
Tải về
145/SKHCN-QLKHCNCS 27/02/2015 Thông báo về việc điều động và luân chuyển cán bộ
Lượt xem: 121
Tải về
173/SKHCN-QLKH 10/03/2015 Công văn: V/v hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN kế hoạch năm 2016
Lượt xem: 96
Tải về
12
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang