Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm
Thống kê xem VB
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trang chủ628331
Thống kê30209
TTHCCH31341
TTHCCX37141
HTVB1287052
QLHS6469
TDT 
  Đang online: 48
>> Hãy đăng nhập để xem toàn bộ văn bản công khai và nội bộ, sử dụng hết chức năng web:
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.all
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
89/GM-UBND28/7/2014Giấy mời: Dự họp về giải quyết đơn thư, khiếu tố của công dân
1291/STNMT-TTra22/7/2014Công văn: V/v báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 42/STNMT-TTra ngày 09/01/2013 của Sở TNMT
474/HD-SNN22/7/2014Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 tháng cuối năm 2013
428/UBND-VP323/7/2014Công văn: V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế
182/UBND-TNMT25/7/2014Công văn: V/v báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 42/STNMT-TTra ngày 09/01/2013 của Sở TNMT
82/UBND-VP222/7/2014Công văn: V/v xây dựng dự thảo Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn từ nay đến năm 2017
180/UBND-VP24/7/2014Công văn: V/v thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu
729/QĐ-CT23/7/2014Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại Đội thuế Chi cục Thuế huyện Trực Ninh
858/BC-STC23/6/2014Báo cáo về việc thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
534/UBND-P524/7/2014Công văn: V/v thực hiện Thông tư 09/2014/TT-BXD
120/STTTT-BCXB23/7/2014Công văn: V/v Thực hiện các quy định của nhà nước về xuất bản bản tin
482/TB-SKHCN18/7/2014Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ Sở KH&CN Nam Định
1307/QĐ-UBND23/7/2014Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh
LCT25/7/2014Lịch công tác tuần từ ngày 26/7-01/8/2014
86/TB-UBND25/7/2014Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 19-25/7). Nhiệm vụ thời gian tới.
131/TB-UBND23/7/2014Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2015
181/UBND-NN25/7/2014Công văn: V/v thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 tháng cuối năm 2013
1538/TB-CCT15/7/2014Thông báo về việc phân công theo dõi và chỉ đạo công tác của lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Trực Ninh
525/KBNĐ-KSC22/7/2014Công văn: V/v đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN
473/SNN-CTr21/7/2014Công văn: V/v chuyển trọng tâm sang chăm sóc bảo vệ cây trồng, vật nuôi vụ mùa 2014
    Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
   LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN