Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm
Thống kê xem VB
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trang chủ1064461
Thống kê30209
TTHCCH31341
TTHCCX37141
HTVB1426104
QLHS6469
TDT 
  Đang online: 214
>> Hãy đăng nhập để xem toàn bộ văn bản công khai và nội bộ, sử dụng hết chức năng web:
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.all
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
LCT17/9/2014Lịch công tác tuần từ ngày 14-19/9 (bản chỉnh sửa, bổ sung sáng ngày 17/9)
125/TB-UBND11/9/2014Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện Trực Ninh
03/CĐ-UBND16/9/2014Công điện phòng, chống cơn bão số 3
02/CĐ-BCH15/9/2014Công điện phòng, chống cơn bão số 3
1760/STNMT-QHKH11/9/2014Công văn: V/v hướng dẫn lập KHSDĐ năm 2015
1759/STNMT-QHKH11/9/2014Công văn: V/v thực hiện KHSDĐ năm 2014 lâp KHSDĐ năm 2015
1753/STNMT-TTra11/9/2014Công văn: V/v đề nghị nộp biểu mẫu theo công văn số 1291/STNMT-TTra
1566/QĐ-UBND10/9/2014Quyết định: V/v ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2017
654/UBND-Vp511/9/2014Công văn: V/v tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
177/TB-UBND11/9/2014Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo các phương án bán nhà ở thuộc SHNN đợt 59 và một số nội dụng liên quan đến công tác bán nhà ở thuộc SHNN
1717/STNMT-CCMT08/9/2014Công văn: V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiên dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014"
5356/BKHĐT-QLĐT18/8/2014Công văn: V/v đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
649/CV-SKH&ĐT09/9/2014Công văn: V/v đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
661/SKHĐT-TH12/9/2014Công văn: V/v chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014
655/SKHĐT-TH10/9/2014Công văn: V/v tập trung triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
112/GM-UBND15/9/2014Giấy mời: V/v báo cáo tình hình thu ngân sách tháng 9 năm 2014
113/GM-UBND15/9/2014Giấy mời: V/v dự họp triển khai công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu AMARA
LCT15/9/2014Lịch công tác tuần từ 14-19/9 (Điều chỉnh, bổ sung chiều ngày 15/9)
Số: 108/BC-UBND12/9/2014Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 07-12/9/2014). Nhiệm vụ trọng tâm tuần tới
60/KH-UBND09/2014Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
    Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
   LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN