BỘ LỌC VĂN BẢN
   TW, TỈNH, HUYỆN
   XÃ, THỊ TRẤN
   LOẠI VĂN BẢN
   LĨNH VỰC
   NĂM
   Thống kê xem VB
TrangLần xem
Trang chủ1448847
HTVB2435552
CTD6
CTDVB1010
  Đang online: 26
Modul:    
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
9. Nơi nhận 10.all
10. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
11. Nội dung, văn bản khác kèm theo:


(+) Xem trước khi in

Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
267/UBND-VP31/8/2015 Công văn: V/v báo cáo tình hình trong dp ngh l Quc khánh 02/9
03/KH-BATGT10/8/2015 Kế hoch hot đng tháng an toàn giao thông Tháng 9 năm 2015
701/SKH&ĐT-ĐKKD26/8/2015 Công văn: V/v góp ý d tho Quy chế phi hp gia các cơ quan chc năng trên đa bàn tnh Nam Đnh trong QLNN đi vi doanh nghip sau đăng ký thành lp
591/TB-NAĐ26/8/2015 Thông báo mt s đim mi trong chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn theo Ngh đnh s 55/NĐ-CP
545/UBND-VP527/8/2015 Công văn: V/v xây dng khu đô th th trn C L, huyn Trc Ninh
44/BĐD27/8/2015 Công văn: V/v trin khai đi chiếu n, phân tích n ca hách hàng vay vn tín dng chính sách
223/UBND-VP627/8/2015 Công văn: V/v trin khai thc hin vay vn đi vi h mi thoát nghèo.
1641/QĐ-UBND21/8/2015 Quyết đnh V/v thành lp Ban giám sát k tuyn dng giáo viên tnh Nam Đnh - năm hc 2015-2016
2039/STNMT-VPĐK27/8/2015 Công văn: V/v thc hin th tc hành chính trong lĩnh vc đt đai khi chưa thành lp Văn phòng đăng ký đt đai
48/UBND-VP228/8/2015 Công văn: V/v báo cáo tình hình trong dp ngh l Quc khánh 02-9
550/UBND-VP528/8/2015 Công văn: V/v điu chnh, b sung D án xây dng đưng ni th th trn Cát Thành, huyn Trc Ninh
543/UBND-VP527/8/2015 Công văn: V/v b sung D án ci to, nâng cp đưng Hưng M, huyn Trc Ninh
476/SVHTTDL-VP28/8/2015 Công văn: V/v bàn giao và tiếp nhn panô nh trin lãm thành tu 5 năm thc hin Ngh quyết Đi hi Đng b tnh NĐ ln th XVIII (nhim k 2010-2015), phc v ĐH Đng b tnh NĐ ln th XIX (nhim k 2015-2020)
845/HD-SYT24/8/2015 Hưng dn thc hin Thông tư s 47/2014/TT-BYT v qun lý an toàn thc phm đi vi cơ s kinh doanh dch v ăn ung
104/GM-UBND31/8/2015 Giy mi V/v d L giao, nhn quân năm 2015
265/UBND-TK31/8/2015 Công văn: V/v kho sát mc sng dân cư năm 2015
71/QĐ-UBND06/01/2015 Quyết đnh kin toàn Ban ISO 9001:2000 huyn Trc Ninh
LCT31/8/2015 Lch công tác tun t ngày 29/8-05/9/2015 (Điu chnh, b sung sáng ngày 31/8/2015)
95/BC-UBND28/8/2015 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hi trong tun (t ngày 22- 28/8/2015). Nhim v trng tâm tun ti
05/CV-BQLDA28/8/2015 Công văn: V/v phi hp gia các đơn v trong công tác trin khai d án Ci to, nâng cp tuyến đưng Trung Đông- Trc Tun
       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
      LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN