BỘ LỌC VĂN BẢN
   TW, TỈNH, HUYỆN
   XÃ, THỊ TRẤN
   LOẠI VĂN BẢN
   LĨNH VỰC
   NĂM
   Thống kê xem VB
TrangLần xem
Trang chủ1264778
HTVB1939478
CTD6
CTDVB1010
  Đang online: 7
Modul:    
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
9. Nơi nhận 10.all
10. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
11. Nội dung, văn bản khác kèm theo:


(+) Xem trước khi in

Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
27/BC-UBND03/03/2015 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hi tháng 2. Nhim v, chương trình công tác trng tâm tháng 3
01/BTC04/3/2015 Công văn: V/v đôn đc thc hin kế hoch t chc cuc thi viết "Tìm hiu Hiến pháp năm 2013"
36/2015 TBN27/2/2015 Thông báo lch điu hành công trình t ngày 01/03/2015 đến ngày 10/4/2015
53/UBND-VP02/3/2015 Công văn: V/v vn đng xây dng qu Hi ngưi mù
24/BC-SNN 13/02/2015 Báo cáo "V/v xây dng quy trình th tc x lý st l b sông, b bin vi trưng hp st l đc bit nguy him"
21/TB-UBND02/3/2015 Thông báo chc v và gii thiu ch ký
206/SNV-BTG25/02/2015 Công văn: V/v thc hin nếp sng văn minh trong hot đng l hi tín ngưng, tôn giáo
200/SLĐTBXH-KHTC14/02/2015 Công văn: V/v xác đnh mc tiêu, nhim v trng tâm năm 2015
178/KH-BCĐ12/02/2015 Kế hoch s kết 02 năm thc hin Chương trình s 09/Tr-BCA-MTTW và (Đy mng phong trào toàn dân bo v ANTQ trong tình hình mi" (2013-015)
250/CV-STC14/02/2015 Công văn: V/v thc hin thu phí trong gi xe đp, xe máy, ô tô trên đa bàn
20/KH-UBND26/02/2015 Kế hoch t chc các hot đng k nim 70 năm Ngày truyn thng Công an nhân dân Vit Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hi toàn dân bo v an ninh T quc (19/8/2005-19/8/2015)
07/KH-UBND27/02/2015 Kế hoch phòng, chng dch bnh cho gia súc, gia cm và đng vt thy sn năm 2015
26/GM-UBND02/3/2015 Giy mi d hp đánh giá tình hình thc hin nhim v kinh tế - xã hi tháng 2, trin khai thc nhim v trng tâm tháng 3
LCT27/02/2015 Lch công tác tun t ngày 01-08/03/2015
02/GM-NN27/02/2015 Giy mi d hi ngh sơ kết gieo cy lúa xuân; trin khai kế hoch phòng, chng dch bnh cho gia súc, gia cm và đng vt thy sn v xuân 2015; Tng kết công tác Đi hi thành viên HTX nông nghip, nhim k 2014-2019
26/BC-UBND27/02/2015 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hi trong tun (t ngày 24-27/02). Nhim v trng tâm tun ti
25/GM-UBND27/02/2015 Giy mi hp trin khai lp phương án bi thưng h tr, GPMB phn đo đt đưc to ra sau khi thc hin cm công trình Mon Rô đa bàn xã Trc Chính, d án WB6
19/TB-UBND25/02/2015 Thông báo mt s nhim v trng tâm sau Tết Nguyên đán t Mùi năm 2015
14/KH-UBND10/02/2015 Kế hoch t chc phát đng Ngày chy Olympic vì sc khe toàn dân năm 2015
60/UBND-VP810/02/2015 Công văn: V/v tăng cưng qun lý vũ khí vt liu n và công c h tr
       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
      LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN