Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm
Thống kê xem VB
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trang chủ1118400
HTVB1555950
CTD6
CTDVB32
  Đang online: 30
>> Hãy đăng nhập để xem toàn bộ văn bản công khai và nội bộ, sử dụng hết chức năng web:
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.all
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
311/UBND-VP728/10/2014Công văn: V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola
1304/SLĐTBXH24/10/2014Công văn: V/v tổng kết đánh giá Đề án cai nghiện, quản lý người sau cai nghiện tại GĐ&CĐ
674/NAĐ-TTGS29/10/2014Công văn: V/v tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện QĐ số 2195/QĐ-TTg
1152/SNV-ĐTBD27/10/2014Công văn: V/v đăng ký lập Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2015
717/UBND-VP328/10/2014Công văn: V/v xử lý sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến an toàn đê điều
2047/TCMT-TVCNMT16/10/2014Công văn: V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dụng cơ sở dữ liệu cho việc kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải
LCT30/10/2014Lịch công tác tuần từ ngày 25/10-01/10 (Điều chỉnh, bổ sung sáng ngày 30/10/2014)
711/UBND-VP324/10/2014Công văn: V/v tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2014
475/UBND-VP823/10/2014Công văn: V/v phối hợp tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ hợp thứ tám, Quốc hội khóa XIII
1145/HD-SNV24/10/2014Hướng dẫn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ IV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
1625/STC-NSX20/10/2014Công văn: V/v cung cấp phần mềm kế toán ngân sách xã KTXA 6.0
01/KH-TBTTTT23/10/2014Kế hoạch Thông tin- Tuyên truyền Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định
533/QĐ-BCĐ24/10/2014Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020
130/TBTCT24/10/2014Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020
144/TB-UBND24/10/2014Thông báo lịch làm việc với xã Trung Đông
123/BC-UBND28/10/2014Báo cáo tổng kết sản xuất vụ xuân năm 2014. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ xuân năm 2015
122/BC-UBND28/10/2014Báo cáo tổng kết công tác thủy lợi đông xuân 2013-2014. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thủy lợi đông xuân 2014-2015
1142/QNV-XDCQ24/10/2014Công văn: V/v thống kê đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
1143/HD-SNV24/10/2014Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn và nhiệm vụ công chức xã, phường, thị trấn
290/UBND-VP627/10/2014Công văn: V/v thực hiện hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ của tỉnh quản lý
    Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
   LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN